คุณสามารถร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือพวกเราได้ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้

1. การพิมพ์หนังสือเพื่อแปลงเป็นอักษรเบรลล์

2. การอ่านหนังสือเสียง

การอ่านหนังสือเสียง เป็นอีกหนึ่งช่วงทางที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อวิชาการหรือสื่อเพื่อความบันเทิงอย่างเช่นหนังสือที่เขาไม่สามารถอ่านด้วยตัวเองได้

การอ่านหนังสือเสียง คือ การอ่านหนังสือและบันทึกเสียงลงในโปรแกรม Obi (โอบี) ตามเค้าโครงหนังสือจริง เพื่อจัดทำเป็นหนังสือเสียงหรือที่เรียกกันว่า Daisy (เดซี) ไว้ให้บริการแก่ผู้พิการทางสายตาซึ่งการทำกิจกรรมจิตอาสาทั้ง 2 รูปแบบ มีขั้นตอนและวิธีการที่ต้องเรียนรู้นิดหน่อยค่ะ

เรื่องของการอ่านหนังสือเสียง ทางหอสมุดฯ ขอเสนอเป็น 2 แบบนะคะ

  1. การอ่านหนังสือเสียงที่หอสมุดฯ สำหรับจิตอาสาที่สะดวกเดินทางมาได้ จะแนะนำให้เข้ามาอบรมแนะนำวิธีการอ่านหนังสือเสียงและอ่านหนังสือเสียง โดยที่หอสมุดฯ จะมีห้องบันทึกเสียงไว้สำหรับการอ่านหนังสือ
  2. การอ่านหนังสือเสียงที่บ้าน สำหรับจิตอาสาที่ไม่สะดวกเดินทางมา จิตอาสาจะต้องจัดเตรียมคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค และไมค์ ใช้สำหรับการอ่านหนังสือเสียง ทางหอสมุดฯ จะทำการจัดส่ง คู่มือการติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่าเบื้องต้น คู่มือในการบันทึกเสียง และหลักการอ่านหนังสือเสียง ไปให้จิตอาสาได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง หลังจากศึกษาเข้าใจแล้ว จะต้องส่งไฟล์หนังสือเสียงมาให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อน เพื่อการผลิตหนังสือเสียงออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ