คุณสามารถร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือพวกเราได้ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้

1. การพิมพ์หนังสือต้นฉบับ

การพิมพ์หนังสือต้นฉบับ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านหนังสือได้อย่างเช่นบุคคลปกติทั่วไป

การพิมพ์หนังสือต้นฉบับ คือ การนำหนังสือแบบเรียนหรือหนังสือทั่วไปมาพิมพ์ลงในโปรแกรม Microsoft Word จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำไฟล์ Word ที่ได้มาผ่านโปรแกรมเพื่อแปลงเป็นอักษรเบรลล์และทำการพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มเพื่อให้เด็กๆ ผู้พิการทางสายตาได้ใช้อ่านประกอบการเรียนหรือเพื่อความบันเทิง (สิ่งที่อาสาฯ จะทำได้คือการพิมพ์ข้อความลงไฟล์ Word ค่ะ)

เรื่องของหนังสือต้นฉบับที่ใช้ในการพิมพ์ ทางสำนักหอสมุดเบญญาลัยขอเสนอเป็น 2 แบบตามนี้นะคะ

  1. หากไม่สะดวกเดินทางมาทำกิจกรรมที่สำนักหอสมุดฯ สามารถนำหนังสือที่ตนเองมี นำมาพิมพ์ได้เลย หากหนังสือที่คุณมี เป็นเชิงวิชาการ เรายินดีรับหนังสือที่คุณมีนะคะ โดยให้คุณส่งชื่อหนังสือมาตรวจสอบว่าเรามีในระบบแล้วหรือยัง
  2. หากสะดวกเดินทางมาทำกิจกรรรมที่สำนักหอสมุดฯ อาสาสมัครสามารถเลือกหนังสือในการพิมพ์หรือรับงานพิมพ์จากเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

2. การอ่านหนังสือเสียง

การอ่านหนังสือเสียง เป็นอีกหนึ่งช่วงทางที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อวิชาการหรือสื่อเพื่อความบันเทิงอย่างเช่นหนังสือที่เขาไม่สามารถอ่านด้วยตัวเองได้

การอ่านหนังสือเสียง คือ การอ่านหนังสือและบันทึกเสียงลงในโปรแกรม Obi (โอบี) ตามเค้าโครงหนังสือจริง เพื่อจัดทำเป็นหนังสือเสียงหรือที่เรียกกันว่า Daisy (เดซี) ไว้ให้บริการแก่ผู้พิการทางสายตาซึ่งการทำกิจกรรมจิตอาสาทั้ง 2 รูปแบบ มีขั้นตอนและวิธีการที่ต้องเรียนรู้นิดหน่อยค่ะ

เรื่องของการอ่านหนังสือเสียง ทางหอสมุดฯ ขอเสนอเป็น 2 แบบนะคะ

    1. การอ่านหนังสือเสียงที่หอสมุดฯ สำหรับจิตอาสาที่สะดวกเดินทางมาได้ จะแนะนำให้เข้ามาอบรมแนะนำวิธีการอ่านหนังสือเสียงและอ่านหนังสือเสียง โดยที่หอสมุดฯ จะมีห้องบันทึกเสียงไว้สำหรับการอ่านหนังสือ
    2. การอ่านหนังสือเสียงที่บ้าน สำหรับจิตอาสาที่ไม่สะดวกเดินทางมา จิตอาสาจะต้องจัดเตรียมคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค และไมค์ ใช้สำหรับการอ่านหนังสือเสียง ทางหอสมุดฯ จะทำการจัดส่ง คู่มือการติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่าเบื้องต้น คู่มือในการบันทึกเสียง และหลักการอ่านหนังสือเสียง ไปให้จิตอาสาได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง หลังจากศึกษาเข้าใจแล้ว จะต้องส่งไฟล์หนังสือเสียงมาให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อน เพื่อการผลิตหนังสือเสียงออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ