คุณสามารถร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือพวกเราได้ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้

1. การพิมพ์หนังสือต้นฉบับ

การพิมพ์หนังสือต้นฉบับ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านหนังสือได้อย่างเช่นบุคคลปกติทั่วไป

การพิมพ์หนังสือต้นฉบับ คือ การนำหนังสือแบบเรียนหรือหนังสือทั่วไปมาพิมพ์ลงในโปรแกรม Microsoft Word จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำไฟล์ Word ที่ได้มาผ่านโปรแกรมเพื่อแปลงเป็นอักษรเบรลล์และทำการพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มเพื่อให้เด็กๆ ผู้พิการทางสายตาได้ใช้อ่านประกอบการเรียนหรือเพื่อความบันเทิง (สิ่งที่อาสาฯ จะทำได้คือการพิมพ์ข้อความลงไฟล์ Word ค่ะ)

เรื่องของหนังสือต้นฉบับที่ใช้ในการพิมพ์ ทางสำนักหอสมุดเบญญาลัยขอเสนอเป็น 2 แบบตามนี้นะคะ

 1. หากไม่สะดวกเดินทางมาทำกิจกรรมที่สำนักหอสมุดฯ สามารถนำหนังสือที่ตนเองมี นำมาพิมพ์ได้เลย หากหนังสือที่คุณมี เป็นเชิงวิชาการ เรายินดีรับหนังสือที่คุณมีนะคะ โดยให้คุณส่งชื่อหนังสือมาตรวจสอบว่าเรามีในระบบแล้วหรือยัง
 2. หากสะดวกเดินทางมาทำกิจกรรมที่สำนักหอสมุดฯ อาสาสมัครสามารถเลือกหนังสือในการพิมพ์หรือรับงานพิมพ์จากเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

2. การอ่านหนังสือเสียง

การอ่านหนังสือเสียง เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อวิชาการหรือสื่อเพื่อความบันเทิงอย่างเช่นหนังสือที่เขาไม่สามารถอ่านด้วยตัวเองได้

การอ่านหนังสือเสียง คือ การอ่านหนังสือและบันทึกเสียงลงในโปรแกรม Obi (โอบี) ตามเค้าโครงหนังสือจริง เพื่อจัดทำเป็นหนังสือเสียงหรือที่เรียกกันว่า Daisy (เดซี) ไว้ให้บริการแก่ผู้พิการทางสายตา ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการที่ต้องเรียนรู้นิดหน่อยค่ะ

เรื่องของการอ่านหนังสือเสียง ทางหอสมุดฯ ขอเสนอเป็น 2 แบบนะคะ

  1. การอ่านหนังสือเสียงที่หอสมุดฯ สำหรับจิตอาสาที่สะดวกเดินทางมาได้ จะแนะนำให้เข้ามาอบรมแนะนำวิธีการอ่านหนังสือเสียงและอ่านหนังสือเสียง โดยที่หอสมุดฯ จะมีห้องบันทึกเสียงไว้สำหรับการอ่านหนังสือ
  2. การอ่านหนังสือเสียงที่บ้าน สำหรับจิตอาสาที่ไม่สะดวกเดินทางมา จิตอาสาจะต้องจัดเตรียมคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค และไมค์ ใช้สำหรับการอ่านหนังสือเสียง ทางหอสมุดฯ จะทำการจัดส่ง คู่มือการติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่าเบื้องต้น คู่มือในการบันทึกเสียง และหลักการอ่านหนังสือเสียง ไปให้จิตอาสาได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง หลังจากศึกษาเข้าใจแล้ว จะต้องส่งไฟล์หนังสือเสียงมาให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อน เพื่อการผลิตหนังสือเสียงออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

3. การตรวจรูปแบบ ความถูกต้องของเอกสาร

การตรวจรูปแบบ ความถูกต้องของเอกสารเป็นกิจกรรมตรวจพิสูจน์อักษร(ตรวจแก้คำผิดจากกระบวนการแปลงไฟล์ PDF เป็น Word) ผ่านโปรแกรม MS-Word เนื่องจากการเข้าถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นนั้น จำเป็นจะต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ (เสียงสังเคราะห์) ซึ่งโปรแกรมจะเปล่งเป็นเสียงออกมาให้ผู้อ่านได้ยิน แต่ไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดที่ผลิตมาด้วยกระบวนการที่ไม่รองรับการเข้าถึงของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ ภายในเอกสาร ด้วยเหตุนี้ทางสำนักหอสมุดเบญญาลัยจึงเปิดรับอาสาสมัครเพื่อช่วยในการตรวจความถูกต้องของเอกสาร MS Word ให้ตรงกับหนังสือต้นฉบับ เพื่อนำเอกสารดังกล่าวไปให้บริการแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ให้สามารถเรียนรู้ในเนื้อหาที่สนใจได้

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรมนี้

 1. ลงทะเบียนสมัครอาสาสมัคร
 2. ประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดเบญญาลัยเพื่อขอรับไฟล์ PDF คู่กับไฟล์ Word
 3. รอรับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
 4. ดำเนินการตรวจแก้ไขข้อความภายในเอกสาร MS Word โดยยึดความถูกต้องจากไฟล์ PDF
 5. เมื่อดำเนินการเสร็จ ให้ส่งไฟล์ .DOC, .DOCX ที่แก้ไขแล้วกลับคืนที่ [email protected]

หมายเหตุ
**หากมีทักษะการใช้งานโปรแกรม OCR สามารถประสานงานขอรับไฟล์ต้นฉบับ (PDF) เพื่อดำเนินการคอนเวิร์คเป็นไฟล์ .DOC, .DOCX แล้วทำการตรวจแก้ด้วยตนเอง หากไม่สามารถแปลงไฟล์เองได้ สำนักหอสมุดเบญญาลัยจะจัดเตรียมไฟล์ทั้ง 2 ไว้ให้
**นศ.ที่ต้องการหนังสือรับรองการทำกิจกรรมสามารถแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่


 

4. การตรวจสอบรายชื่อหนังสือก่อนพิมพ์เป็นหนังสือต้นฉบับและทำหนังสือเสียง (เพื่อลดการทำซ้ำ)

สำหรับอาสาสมัครที่ไม่สะดวกเดินทางมาทำกิจกรรมที่สำนักหอสมุดเบญญาลัย  สามารถนำหนังสือที่ตนเองมี มาพิมพ์เป็นหนังสือต้นฉบับอักษรเบรลล์หรืออ่านเป็นหนังสือเสียงได้ เพียงตรวจสอบรายชื่อหนังสือว่ามีในระบบแล้วหรือไม่ หากไม่พบรายชื่อหนังสือที่ต้องการพิมพ์หรือบันทึกเสียงอยู่ในระบบ สามารถดำเนินการพิมพ์หรืออ่านได้เลย ทั้งนี้ให้ทำการแจ้งกลับมายังสำนักหอสมุดเบญญาลัยก่อนดำเนินการผ่านทางอีเมล [email protected] เพื่อนำรายชื่อหนังสือดังกล่าวเข้าสู่ระบบการผลิตสื่อของสำนักหอสมุดเบญญาลัย

ตรวจสอบรายชื่อหนังสือได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

ตรวจสอบรายชื่อหนังสืออักษรเบรลล์

ตรวจสอบรายชื่อหนังสือเสียง(DAISY)