ความยาวรหัสผ่านต้องอยู่ระหว่าง 4-13 ตัวอักษร และอนุญาตเฉพาะอักขระ a-z, A-Z, 0-9 หรือ - หรือ _ เท่านั้น
หมายเหตุ: นามสกุลไฟล์ต้องเป็น jpg, jpeg, gif, png, pdf, zip, rar, 7z และมีขนาดไม่เกิน 5MB เท่านั้น

1 + 5 = ?