“อาสาง่ายๆ ทำได้ที่บ้าน”

avatar
Benyalai Admin1
06 Feb 2020

“อาสาง่ายๆ ทำได้ที่บ้าน”
                สำนักหอสมุดเบญญาลัย  เปิดรับ อาสาสมัครตรวจรูปแบบ ความถูกต้องของเอกสาร word ตามต้นฉบับ   ขอเชิญร่วมเป็นอาสาสมัครตรวจความถูกต้องของเอกสาร MS Word ตามต้นฉบับ

เนื่องจากการเข้าถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นนั้น จำเป็นจะต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ (เสียงสังเคราะห์) ซึ่งโปรแกรมจะเปล่งเป็นเสียงออกมาให้ผู้อ่านได้ยิน แต่ไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดที่ผลิตมาด้วยกระบวนการที่ไม่รองรับการเข้าถึงของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ ภายในเอกสาร ด้วยเหตุนี้ทางสำนักหอสมุดเบญญาลัยจึงเปิดรับอาสาสมัครเพื่อช่วยในการตรวจความถูกต้องของเอกสาร MS Word ให้ตรงกับหนังสือต้นฉบับ เพื่อนำเอกสารดังกล่าวไปให้บริการแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ให้สามารถเรียนรู้ในเนื้อหาที่สนใจได้

ขั้นตอน
1. ประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดเบญญาลัยเพื่อขอรับไฟล์ PDF คู่กับไฟล์ Word
2. รอรับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
3. ดำเนินการตรวจแก้ข้อความภายในเอกสาร MS Word โดยยึดความถูกต้องจากไฟล์ PDF
4. เมื่อดำเนินการเสร็จ ให้ส่งไฟล์ .DOC, .DOCX ที่แก้ไขแล้วกลับคืนที่ [email protected]

หมายเหตุ

*****หากมีทักษะการใช้งานโปรแกรม OCR สามารถประสานงานขอรับไฟล์ต้นฉบับ (PDF) เพื่อดำเนินการคอนเวิร์คเป็นไฟล์ .DOC, .DOCX แล้วทำการตรวจแก้ด้วยตนเอง หากไม่สามารถแปลงไฟล์เองได้ สำนักหอสมุดเบญญาลัยจะจัดเตรียมไฟล์ทั้ง 2 ไว้ให้  
*****นศ.ที่ต้องการหนังสือรับรองการทำกิจกรรมสามารถแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่

SHARE ON SOCIAL MEDIA :