กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดเบญญาลัย ครั้งที่ 2/2562

avatar
Benyalai Admin1
29 Nov 2019

     

      ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00–12.00 น. สำนักหอสมุดเบญญาลัยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดเบญญาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเบญญาลัย อาคารเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดเบญญาลัยในช่วงที่ผ่านมา

  

  

SHARE ON SOCIAL MEDIA :