Thai Blind Orchestra ฟังดนตรีด้วยหัวใจ

avatar
Benyalai Admin1
10 Oct 2019

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างโอกาสให้กับน้องๆ ตาบอดกันค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล ที่ศาลาดนตรี สุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างเวลา 14:00 น. ถึง 17:00 น.
จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างโอกาสให้กับน้องๆ โดยการซื้อบัตรเข้าชมโดยการโดยการซื้อโดยการซื้อบัตรชมคอนเสิร์ต และให้การสนับสนุน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

SHARE ON SOCIAL MEDIA :