กิจกรรมจากอาสาสมัคร

avatar
Benyalai Admin1
26 Sep 2019

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการเสียงใส จุดแสงสว่างในความมืด ของสภานักเรียน โรงเรียนสุรนารีวิทยา มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาอ่านหนังสือเสียง ณ สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  

  

โดยมี นางสาวณัฐปภัสร์ วิทยากรณ์ พนักงานบรรณรักษ์ เป็นผู้ให้ความรู้ในการอ่านหนังสือบันทึกเสียง และพาเยี่ยมชมสถานที่ภายในอาคารเบญญาลัย ทั้งนี้สำนักหอสมุดเบญญาลัย ขอขอบคุณน้องๆ ที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมดีๆ ผลิตสื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นนะคะ

SHARE ON SOCIAL MEDIA :