คณะพนักงานเอไอเอสเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้งานผลิตสื่อ สำนักหอสมุดเบญญาลัย

avatar
Benyalai Admin
01 Jul 2019

คณะพนักงานเอไอเอสเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้งานผลิตสื่อ สำนักหอสมุดเบญญาลัย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นางสาวณัฐปภัสร์ วิทยาปกรณ์ พนักงานบรรณารักษ์ ให้การต้อนรับและเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักหอสมุดเบญญาลัย เกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น การผลิตสื่ออักษรเบรลล์ การผลิตสื่อเดซีหรือการอ่านหนังสือเสียง แก่คณะพนักงานเอไอเอส 

  

     

     

SHARE ON SOCIAL MEDIA :