งานสัมมนาให้ความร่วมมือด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก

avatar
Benyalai Admin
17 May 2019

งานสัมมนาให้ความร่วมมือด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก

รูปภาพบรรยากาศภายในห้องประชุม

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดเบญญาลัย ได้จัดงานสัมมนาให้ความร่วมมือด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก ณ ห้องประชุมอาคารเบญญาลัย ซึ่งมี Dr. Sachin Pavithran จากสมาพันธ์คนตาบอดแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา เป็นผู้บรรยายในหัวข้อความร่วมมือด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีการอภิปราย สอบถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานระหว่างผู้บรรยายกับผู้เข้ารับฟังบรรยายอีกด้วย

รูปภาพ Dr. Sachin Pavithran 
 

 

SHARE ON SOCIAL MEDIA :