วันครบการก่อตั้งมูลนิธิ ประจำปี พ.ศ.2563

avatar
พีระ พิลาฤทธิ์
03 Dec 2020

      เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563 พนักงานสำนักหอสมุดเบญญาลัยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมงานรำลึกวันครบการวันก่อตั้งมูลนิธิ  ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีการนิมนต์พระคุณเจ้าและคณะ เพื่อทำพิธีทางศาสนา โดยมี คุณโกศล โสมจินดา ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในงาน  คุณดรัณภพ นันตาเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของมูลนิธิ  จากนั้นพนักงานสำนักหอสมุดเบญญาลัยร่วมกันความสะอาด ปรับทัศนียภาพโดยรอบอาคารเบญญาลัย

0

1 2

3 

 4 5

6 7

8 9

10

 

 

SHARE ON SOCIAL MEDIA :