รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง Web admin จำนวน 1 อัตรา

avatar
Benyalai Admin
08 Oct 2020

สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา
มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
ชื่อตำแหน่ง : พนักงาน Web Admin จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท/เดือน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี่

SHARE ON SOCIAL MEDIA :