ประกาศรับสมัครบุคลากรตำแหน่ง พนักงานออกแบบสื่อเทคโนโลยี

avatar
Benyalai Admin
01 Oct 2020

ประกาศ

สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง รับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคลากร.pdf

ใบสมัครงาน.pdf

SHARE ON SOCIAL MEDIA :