นักเรียนโรงเรียนสุรนารีร่วมทำกิจกรรมอาสาสมัครผลิตสื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

avatar
Benyalai Admin1
02 Sep 2020

บรรยากาศการกล่าวต้อนรับคณะนักเรียน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์น้ำเพชร วัชรมาลีกูล และคณะนักเรียนจากโรงเรียนสุรนารีวิทยา มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาผลิตสื่อการเรียนการสอน ณ สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายพีระ พิลาฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเบญญาลัย กล่าวต้อนรับคณะนักเรียน

นายพีระ พิลาฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเบญญาลัย กล่าวต้อนรับคณะนักเรียน

โดยน้องๆจากโรงเรียนสุรนารี ได้ร่วมทำกิจกรรมอ่านหนังสือเสียง ตรวจพิสูจน์อักษรแก้คำผิด และตรวจพิสูจน์อักษรคู่กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

บรรยากาศการให้คำแนะนำการอ่านหนังสือเสียง  บรรยากาศการให้คำแนะนำการตรวจแก้คำผิด

บรรยากาศการทำกิจกรรม  บรรยากาศการทำกิจกรรม

บรรยากาศการทำกิจกรรม  บรรยากาศการทำกิจกรรม

บรรยากาศการทำกิจกรรม  บรรยากาศการทำกิจกรรม  บรรยากาศการทำกิจกรรม

บรรยากาศการทำกิจกรรม  บรรยากาศการทำกิจกรรม  บรรยากาศการทำกิจกรรม

บรรยากาศการทำกิจกรรม

ท้ายนี้สำนักหอสมุดเบญญาลัย ขอขอบคุณน้องๆ ที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมดีๆ ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นนะคะ 

SHARE ON SOCIAL MEDIA :