สำนักหอสมุดเบญญาลัยร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ในงานเสวนาลักษณะงานศักยภาพคนพิการทางการเห็นฯ

avatar
Benyalai Admin1
28 Aug 2020
ภาพรวมบูธประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุดเบญญาลัย
เมื่อวานนี้ (27/08/63) สำนักหอสมุดเบญญาลัย ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ในงาน "เสวนาลักษณะงาน ศักยภาพคนพิการทางการเห็นและเวทีโอกาสการจ้างงานคนพิการ" ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพฯ ในงานมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการผลิตหนังสือเสียง 10,000 เล่ม ของบริษัท Valcan Coalition Social Enterprise และ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักหอสมุดเบญญาลัยขอขอบคุณ มูลนิธินวัตกรรม ที่คอยสนับสนุนให้เกิดโครงการดีๆ ร่วมทั้งคอยสันบสนุนการจ้างงานคนตาบอดให้มีงานทำ
กำลังอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คนตาบอดใช้งานให้แก่ผู้ที่สนใจ  ผู้ที่สนใจเยี่ยมชมบูธ
ผู้ที่สนใจเยี่ยมชมบูธ  ผู้ที่สนใจเยี่ยมชมบูธ
บรรยากาศการเสวนาลักษณะงาน ศักยภาพคนพิการทางการเห็นและเวทีโอกาสการจ้างงานคนพิการ" ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
SHARE ON SOCIAL MEDIA :