คีย์ลัดการใช้งานโปรแกรม Zoom บนเครื่อง PC

avatar
พีระ พิลาฤทธิ์
24 Apr 2020

สวัสดีครับช่วงนี้หลายคนคงจะ Work from home กันเยอะ และโปรแกรมที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของเราก็คนไม่พ้นโปรแกรมประชุมทางไกลกัน

วันนี้สำหนักหอสมุดเบญญาลัยจึงนำเอาคำสั่งคีย์ลัดในการใช้งานโปรแกรม Zoom มาให้ท่านผู้อ่านได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้งานกันครับ

สรุปคีย์ลัดการใช้งานโปรแกรม Zoomบนระบบปฏิบัติการ Windows

คีย์ลัด

การทำงาน

F6

 ไปยังหน้าต่างการแจ้งเตือนของ Zoom

Ctrl+Alt+Shift

 เปลี่ยนไปยังส่วนควบคุมการประชุม (ต่ำแหน่งข้างบนเมื่อเปิดใช้งานการนำเสนอหน้าจอ และด้านล่างเมื่อไม่ได้ใช้งาน) 

PageUp

 แสดง 25 video  ผู้ร่วมประชุมก่อนหน้าใน Gallery View 

PageDown

 แสดง 25 video ผู้ร่วมประชุมถัดไปใน Gallery View 

Alt

เปิดและปิดเมนูควบคุมการประชุมใน ตั้งค่า/การช่วยเหลือการเข้าถึง

Alt+F1

 สลับไปยังผู้พูด

Alt+F2

 สลับไปยัง Gallery View 

Alt+V

 เริ่ม/หยุด video 

Alt+A

 ปิด/เปิด เสียงตัวเอง

Alt+M

 ปิด/เปิดเสียงของทุกคน ยกเว้นประธานประชุม (สามารถใช้งานได้เฉพาะ host เท่านั้น) 

Alt+S

 เริ่ม/หยุดการ นำเสนอหน้าจอ

Alt+Shift+S

 แสดง/ซ่อน หน้าต่าง และโปรแกรมที่กำลังเปิดการนำเสนออยู่

Alt+T

 หยุด/เริ่ม นำเสนอ(สามารถใช้ได้ในขณะที่คุณกำลังนำเสนอหน้าจอ) 

Alt+R

 เริ่ม/หยุด การบันทึกการประชุมลงในเครื่อง

Alt+C

 เริ่ม/หยุดการบันทึกการประชุมลงในระบบ cloud

Alt+P

 หยุดชั่วคราว/เริ่มบันทึกการประชุม

Alt+N

 สลับกล้อง

Alt+F

 เปิด/ปิดโหมดเต็มจอ

Alt+H

 แสดง/ซ่อนการสนทนา

Alt+U

 แสดง/ซ่อน เมนูการจัดการผู้เข้าประชุม

Alt+I

 เปิดหน้าต่างการเชิญ

Alt+Y

 ยกมือ/เอามือลง

Alt+Shift+R

 ปลับค่าของ remote control 

Alt+Shift+G

 หยุด Remote Control 

 

SHARE ON SOCIAL MEDIA :