คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรีและดีมาก จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

avatar
Benyalai Admin1
25 Mar 2020

ที่สำคัญคือคอร์สเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้อย่างเข้าใจ และบทความนี้เราได้คัดเลือกคอร์สเรียนที่น่าสนใจจากหลายมหาวิทยาลัยมาแนะนำน้องๆ และทุกคนให้เอาไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกันยามว่าง มาดูกันว่าจะมีรายวิชาอะไรจากมหาวิทยาลัยไหนน่าเรียนบ้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อคอร์ส : การถ่ายภาพเบื้องต้น (Basic Photography) 
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่ 

ชื่อคอร์ส : สร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ยุคใหม่ Creative Video Production
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อคอร์ส : จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (Psychology and Daily Life) 
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

ชื่อคอร์ส : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

ชื่อคอร์ส : การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ (Graphic Design Crash Course)
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อคอร์ส : การสร้างอินโฟกราฟิกเบื้องต้น (Basic Infographic)
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

SHARE ON SOCIAL MEDIA :