PDF ไฟล์ กับความเข้าใจผิดของครูผู้สอน เกี่ยวกับการใช้งานของคนตาบอด

avatar
Benyalai Admin1
07 Nov 2019

เขียนโดย : นายสุริยันต์ สายชมภู

จากประสบการณ์ส่วนตัวของสุริยันต์ สายชมภูผมเอง มีหลายเคสมากที่ผมต้องมาวุ่นวายอยู่กับไฟล์เอกสารนามสกุล .PDF ทั้งไฟล์สื่อการเรียน หรือแม้กระทั่งไฟล์ข้อสอบ

ครูอาจารย์บางส่วนไม่เข้าใจว่า ทำไมเราถึงอ่านไฟล์ PDF ไม่ได้ ในเมื่อไฟล์ Word (.docx หรือ .doc) เรายังอ่านได้เลย แล้ว PDF มันจะต่างกันยังไง

หลายคนถึงขนาดเข้าใจไปว่า นอกจากเราจะเปิดอ่านไฟล์ PDF ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว เรายังสามารถพิพม์ตัวอักษรแทรกลงไปในไฟล์ PDF ได้ด้วย ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถทำได้ เราจะสามารถพิมพ์ตัวอักษรแทรกลงไปในไฟล์เอกสารได้ ก็ต่อเมื่อไฟล์นั้นๆ เป็น word เท่านั้น

รูปภาพ ไฟล์ PDF

อย่าว่าแต่ PDF เลย เพราะแม้แต่ word เอง หากถ่ายรูปตัวอักษรมา แล้วนำมาแทรกเอาไว้ใน word โปรแกรมอ่านหน้าจอก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ เพราะโปรแกรมอ่านหน้าจอ จะเข้าถึงแค่ตัวอักษรที่เป็นฟอนต์ ไม่สามารถเข้าถึงภาพใดๆ ได้ นอกจากภาพนั้นจะมีคำอธิบายในรูปแบบฟอนต์ประกอบอยู่ด้วย

หากให้ผมอธิบายในทางเทคนิคก็คงยาว ดังนั้นผมจะขอพูดถึงแค่ส่วนที่สำคัญตรงประเด็นเลยก็แล้วกันครับ

สาเหตุที่คนตาบอดอ่านไฟล์ .PDF ไม่ได้ เกิดจากโปรแกรมอ่านหน้าจอของคนตาบอด ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ PDF ได้ในหลายส่วน ทำให้การที่ตัวโปรแกรมจะแปลงตัวอักษรในไฟล์ PDF มาเป็นเสียงเพื่อให้คนตาบอดฟังทำได้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเมื่อคนตาบอดเปิดอ่าน ก็จะทำให้รูปประโยคไม่ครบท่วน ฟังคำบางคำไม่เข้าใจ รวมถึงอาจอ่านไฟล์บางไฟล์ไม่ได้แม้แต่คำเดียวเลยก็มี (แม้ว่าไฟล์ PDF ไฟล์นั้นจะจัดรูปแบบตัวอักษร หรือฟอนต์สวยงามแค่ไหนก็ตาม)

ดังนั้น เอกสารที่แน่นอนสุด สำหรับคนตาบอดแล้วจะอย่างไรก็ต้องเป็น word หรือหนังสืออักษรเบรลล์ รองลงมาที่พอใช้ได้ก็คือ PowerPoint หรือไม่ก็ทางออนไลน์ เช่น Google Docs เป็นต้น

หากให้ผมกล่าวโดยสรุปก็คือ หากมีเอกสาร ใบความรู้ แบบฝึกหัด หรืออื่นๆ ที่เป็นเอกสาร สำหรับคนตาบอด ควรเป็น word หรือหนังสืออักษรเบรลล์ดีสุดแล้ว รองลงไปคือ PowerPoint ในส่วนของ PDF ควรใช้ในกรณีที่ไม่มีไฟล์ word หรือหนังสืออักษรเบรลล์จริงๆ เท่านั้นครับ

SHARE ON SOCIAL MEDIA :