ร่วมนำทางเป็นแสงสว่างกับเรา

มาดูกันค่ะคุณสามารถ ร่วมนำทางเป็นแสงสว่างกับเรา ได้อย่างไรบ้าง

ทางหอสมุดยังคงต้องการรับอาสาสมัครอยู่เรื่อยๆ เนื่องจาก อาสาสมัครเป็นส่วนสำคัญในการผลิตสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้กับผู้ที่ มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเสียงหรือ พิมพ์หนังสือเพื่อแปลงเป็นอักษรเบรลล์ ยังมีเรื่องราวอีกมากมาย  ที่คนตาบอดอยากเรียนรู้ มาร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ ให้คนตาบอดกันนะคะ

อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ช่วยในการอ่าน เป็นต้น

ต้นฉบับที่เป็นไฟล์หรือรูปเล่ม สำหรับผลอตหนังสืออักษรเบรลล์และหนังสือระบบเดซี เนื่องจากการผลิตมาจากกลุ่มสมาชิกและจากการซื้อหนังสือต้นฉบับตามร้านขายหนังสือชั้นนำต่างๆ ซึ่งหากได้หนังสือต้นฉบับในรูปแบบไฟล์หรือรูปเล่ม จะช่วยลดระยะเวลาหรือต้นทุนในการผลิตเป็นอย่างยิ่ง

ทุนสนับสนุนโ๕รงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพราะการพัฒนาและจัดทำระบบการให้บริการหรือใช้อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกนั้นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้มีราคาแพง และงบประมาณสำหรับการสนับสนุนต้นทุนในการผลิตและให้บริการสื่อต่างๆ แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดทำสื่อสารสนเทศสำหรับผู้พิการทางสายตา ผ่านการสแกน QR CODE