สำนักหอสมุดเบญญาลัย
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
149 หมู่ 6 ซอยวัชรปาณ ถนนมุขมนตรี ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000

149 Moo 6 Soi Wacharapan, Mokmontri Road,
Ban Mai subdistrict, Muang district,
Nakhon Ratchasima province, Thailand 30000

E-Mail ภายในองค์กร
1. Media production and Services (ฝ่ายผลิตและบริการสื่อ)
อีเมล/E-mail : [email protected]
2. Developing Online Service system and Assistive Technology Services (ฝ่ายพัฒนาระบบให้บริการออนไลน์และบริการเทคโนโลยีสำหรับคนตาบอด)
อีเมล/E-mail : [email protected]
3. Maintenance (ฝ่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก)
อีเมล/E-mail : [email protected]
4. office (ฝ่ายสำนักงาน)
อีเมล/E-mail : [email protected]
5. Librarian (ฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูลและงานประชาสัมพันธ์)
อีเมล/E-mail : [email protected]

โทรศัพท์มือถือ/Tel: 095-263-1727
โทรศัพท์/Phone: 044-213-513
แฟกซ์/Fax: 044-213-514
อีเมล/E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/benyalai
Google Plus: https://plus.google.com/110821257484415618294
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCslN45xwDr1U79CUBrxCFHw
Twitter: https://twitter.com/benyalai
แผนที่หอสมุดเบญญาลัย

Google Map