สำนักหอสมุดเบญญาลัย
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
149 หมู่ 6 ซอยวัชรปาณ ถนนมุขมนตรี ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000

149 Moo 6 Soi Wacharapan, Mokmontri Road,
Ban Mai subdistrict, Muang district,
Nakhon Ratchasima province, Thailand 30000

โทรศัพท์มือถือ/Tel: 095-263-1727
โทรศัพท์/Phone: 044-213-513
แฟกซ์/Fax: 044-213-514
อีเมล/E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/benyalai
Google Plus: https://plus.google.com/110821257484415618294
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCslN45xwDr1U79CUBrxCFHw
Twitter: https://twitter.com/benyalai
แผนที่หอสมุดเบญญาลัย

Google Map