ผู้เขียน: สถาพรบุ๊คส์
โครงการพระราชดำริ พระดาบส (2 ภาษา)

หลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คือการสร้างให้เกิดความมั่นใจในข้อมูลพื้นฐานด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชน ค้นหารากฐานของปัญหาและรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการพระราชดำริทั่วประเทศ

วันที่เผยแพร่ : Feb 24, 2021
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
จำนวนหน้า : 63
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-616-00-2994-5
245 a : Title
โครงการพระราชดำริ พระดาบส (2 ภาษา)
260 b : Name of publisher
บริษัทพิมพ์ดี
260 c : Date of publication
15 กันยายน 2563
300 a : Total pages
63
520 a : Description
หลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คือการสร้างให้เกิดความมั่นใจในข้อมูลพื้นฐานด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชน ค้นหารากฐานของปัญหาและรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการพระราชดำริทั่วประเทศ

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้