ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ
คู่มือมนุษย์  ฉบับย่อ

หนังสือ”คู่มือมนุษย์” ได้รับสมญานามว่า “หนังสือมหัศจรรย์” เพราะสามารถช่วยคนให้รอดจากการฆ่าตัวตายได้ มีบุคคลผู้หนึ่งมองเห็นว่า ชีวิตที่เกิดมา เป็นสิ่งที่ไร้สาระแก่นสาร อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร ทั้งๆที่เป็นนักธุรกิจระดับสูง ควรจะตายเสียดีกว่า เพราะอยู่ไปก็เหมือนเป็นทาสของตัวเอง ในขณะที่กำลังคิดจะฆ่าตัวตายอยู่นั้น บังเอิญได้พบหนังสือ “คู่มือมนุษย์” เข้า จึงลองอ่านดู ทำให้พบว่า สาระแก่นสารของชีวิตมีอยู่ จึงไม่คิดฆ่าตัวตาย แล้วหันกลับมาศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง จนทำให้พบความสงบใจ อันเป็นจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของชีวิต ดังพระพุทธภาษิตที่ว่า “นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี” ดังนี้ ทำให้ท่านผู้นั้นเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง

วันที่เผยแพร่ : Jan 27, 2021
สำนักพิมพ์ : ภาพพิมพ์
หมวดหมู่ : ศาสนา
จำนวนหน้า : 77
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-616-1400-43-9
245 a : Title
คู่มือมนุษย์ ฉบับย่อ
260 b : Name of publisher
ภาพพิมพ์
300 a : Total pages
77
520 a : Description
หนังสือ”คู่มือมนุษย์” ได้รับสมญานามว่า “หนังสือมหัศจรรย์” เพราะสามารถช่วยคนให้รอดจากการฆ่าตัวตายได้ มีบุคคลผู้หนึ่งมองเห็นว่า ชีวิตที่เกิดมา เป็นสิ่งที่ไร้สาระแก่นสาร อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร ทั้งๆที่เป็นนักธุรกิจระดับสูง ควรจะตายเสียดีกว่า เพราะอยู่ไปก็เหมือนเป็นทาสของตัวเอง ในขณะที่กำลังคิดจะฆ่าตัวตายอยู่นั้น บังเอิญได้พบหนังสือ “คู่มือมนุษย์” เข้า จึงลองอ่านดู ทำให้พบว่า สาระแก่นสารของชีวิตมีอยู่ จึงไม่คิดฆ่าตัวตาย แล้วหันกลับมาศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง จนทำให้พบความสงบใจ อันเป็นจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของชีวิต ดังพระพุทธภาษิตที่ว่า “นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี” ดังนี้ ทำให้ท่านผู้นั้นเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง
650 a : Subject

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้