ผู้เขียน: คิดมาก
โตขึ้นจึงรู้ว่า

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปพบกับเรื่องราว ผู้คน และบทเรียนต่างๆ ที่ "คิดมาก" พบเจอ จากวัยเด็กสู่วัยหนุ่มสาว และสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว โดยที่เขาเชื่อว่า ทุกบทเรียนที่ผ่านเข้ามาล้วนมีความหมายและคุณค่าต่อตัวของเขาเอง และหนังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว เราก็อยากถามคุณเช่นกันว่า แล้วคุณล่ะ นับจากวัยเยาว์ในอดีตผ่านมาจบถึงปัจจุบัน ผ่านอะไรมาแล้วบ้าง โตขึ้นจึงรู้ว่า...อย่างไร

วันที่เผยแพร่ : Jan 27, 2021
สำนักพิมพ์ : สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
จำนวนหน้า : 190
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-616-18-1810-4
100 a : Author
245 a : Title
โตขึ้นจึงรู้ว่า
260 b : Name of publisher
สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
300 a : Total pages
190
520 a : Description
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปพบกับเรื่องราว ผู้คน และบทเรียนต่างๆ ที่ "คิดมาก" พบเจอ จากวัยเด็กสู่วัยหนุ่มสาว และสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว โดยที่เขาเชื่อว่า ทุกบทเรียนที่ผ่านเข้ามาล้วนมีความหมายและคุณค่าต่อตัวของเขาเอง และหนังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว เราก็อยากถามคุณเช่นกันว่า แล้วคุณล่ะ นับจากวัยเยาว์ในอดีตผ่านมาจบถึงปัจจุบัน ผ่านอะไรมาแล้วบ้าง โตขึ้นจึงรู้ว่า...อย่างไร

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้