ผู้เขียน: J.K. ROWLING
HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS

The unique online experience built around the Harry Potter books. Share and participate in the stories, showcase your own Potter-related creativity and discover even more about the world of Harry Potter from the author herself.
Visit pottermore.com

FOR SEÁN P. F. HARRIS,
GETAWAY DRIVER AND FOUL-WEATHER FRIEND

วันที่เผยแพร่ : Jan 20, 2021
สำนักพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : -
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-1-78110-035-6
100 a : Author
245 a : Title
HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS
260 b : Name of publisher
Published in print in the U.S.A. by Arthur A. Levine Books, an imprint of Scholastic Inc.
260 c : Date of publication
2012
520 a : Description
The unique online experience built around the Harry Potter books. Share and participate in the stories, showcase your own Potter-related creativity and discover even more about the world of Harry Potter from the author herself. Visit pottermore.com FOR SEÁN P. F. HARRIS, GETAWAY DRIVER AND FOUL-WEATHER FRIEND

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้