ผู้เขียน: อุเทน บุญอรณะ
เป็นผู้ใหญ่ใครว่าไม่เจ็บ

หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนแรกกล่าวถึง 'เป็นผู้ใหญ่ใครว่าไม่พลาด' ส่วนที่ 2 กล่าวถึง 'เป็นผู้ใหญ่หัวใจเราโตขึ้น' และส่วนที่ 3 กล่าวถึง 'เป็นผู้ใหญ่ใครว่าไร้คุณค่า

วันที่เผยแพร่ : Dec 23, 2020
สำนักพิมพ์ : headling
จำนวนหน้า : 150
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-616-371-111-3
245 a : Title
เป็นผู้ใหญ่ใครว่าไม่เจ็บ
260 b : Name of publisher
Her Publishing
260 c : Date of publication
ก.พ.2561
300 a : Total pages
150
520 a : Description
หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนแรกกล่าวถึง 'เป็นผู้ใหญ่ใครว่าไม่พลาด' ส่วนที่ 2 กล่าวถึง 'เป็นผู้ใหญ่หัวใจเราโตขึ้น' และส่วนที่ 3 กล่าวถึง 'เป็นผู้ใหญ่ใครว่าไร้คุณค่า

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้