ผู้เขียน: Tucker Max
Assholes Finish First

My real name is Tucker Max. All the events described in the following
stories are true to the best of my recollection, though certain dates,
characteristics, locations, and other trivial details have been altered.
I hope you enjoy reading about my life as much as I have enjoyed living it.

วันที่เผยแพร่ : Aug 24, 2020
สำนักพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 379
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
ISBN 978-1-4169-3874-3, ISBN 978-1-4169-5114-8 (ebook)
100 a : Author
245 a : Title
Assholes Finish First
260 b : Name of publisher
Gallery Books
300 a : Total pages
379
520 a : Description
My real name is Tucker Max. All the events described in the following stories are true to the best of my recollection, though certain dates, characteristics, locations, and other trivial details have been altered. I hope you enjoy reading about my life as much as I have enjoyed living it.

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้