ผู้เขียน: ชาย โพธิสิตา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ

นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ ครอบคลุมมิติสำคัญๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทั้งหมด นับตั้งแต่เรื่องกระบวนทัศน์และทฤษฎีที่รองรับวิธีการวิจัยแบบนี้ ไปจนถึงการออกแบบวิจัย แนวทางการทำวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่างๆ วิธีการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย โดยรวมแล้วในตำราเล่มนี้มีทั้งส่วนที่เป็นศาสตร์ และส่วนที่เป็นศิลป์ ของการวิจัยเชิงคุณภาพ ท้ายเล่มยังมีดัชนีให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

วันที่เผยแพร่ : Aug 17, 2020
สำนักพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 480
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-974-03-2450-8
245 a : Title
ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ
260 b : Name of publisher
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
260 c : Date of publication
พิมพ์ครั้งที่ 4 พฤษภาคม 2552
300 a : Total pages
480
520 a : Description
นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ ครอบคลุมมิติสำคัญๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทั้งหมด นับตั้งแต่เรื่องกระบวนทัศน์และทฤษฎีที่รองรับวิธีการวิจัยแบบนี้ ไปจนถึงการออกแบบวิจัย แนวทางการทำวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่างๆ วิธีการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย โดยรวมแล้วในตำราเล่มนี้มีทั้งส่วนที่เป็นศาสตร์ และส่วนที่เป็นศิลป์ ของการวิจัยเชิงคุณภาพ ท้ายเล่มยังมีดัชนีให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
650 a : Subject

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้