ผู้เขียน: ชลภูมิ บรรหาร, พิชัย ยินดีน้อย
เฉลย แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

เฉลย แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6
ตามมาตรฐานตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

วันที่เผยแพร่ : Jun 24, 2020
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : pdf, การศึกษา
จำนวนหน้า : 112
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

245 a : Title
เฉลย แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6
260 b : Name of publisher
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
300 a : Total pages
112
520 a : Description
เฉลย แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6 ตามมาตรฐานตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้