ผู้เขียน: ปนัดดา ดิศกุล, ม.ล.
เรื่องเล่าจากวังวรดิศ

หนังสือ "เรื่องเล่าจากวังวรดิศ" เล่มนี้ เขียนโดย "หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล" หรือ "คุณเหลน" ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รวบรวมมรดกคำสอนที่ไดรับจาก "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ" องค์ต้นราชสกุลดิสกุล นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การใช้ชีวิตครอบครัว และเน้นย้ำคำสอนให้ยึดหลัก รักชาติ รักแผ่นดิน และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันนำมาซึ่งความยุติธรรม ร้อยเรียงคำสอนผ่านถ้อยคำที่อ่านง่าย ได้แง่คิด แฝงด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานนิยมนำไปใช้ ซึ่งยากนักที่จะมีบุคคลนำมรดกคำสอนจากบรรพบุรุษ เผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างแก่สังคม

วันที่เผยแพร่ : May 29, 2020
สำนักพิมพ์ : ดีเอ็มจี
จำนวนหน้า : 208
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
9786163760111
245 a : Title
เรื่องเล่าจากวังวรดิศ
260 b : Name of publisher
ดีเอ็มจี
260 c : Date of publication
2015
300 a : Total pages
208
520 a : Description
หนังสือ "เรื่องเล่าจากวังวรดิศ" เล่มนี้ เขียนโดย "หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล" หรือ "คุณเหลน" ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รวบรวมมรดกคำสอนที่ไดรับจาก "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ" องค์ต้นราชสกุลดิสกุล นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การใช้ชีวิตครอบครัว และเน้นย้ำคำสอนให้ยึดหลัก รักชาติ รักแผ่นดิน และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันนำมาซึ่งความยุติธรรม ร้อยเรียงคำสอนผ่านถ้อยคำที่อ่านง่าย ได้แง่คิด แฝงด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานนิยมนำไปใช้ ซึ่งยากนักที่จะมีบุคคลนำมรดกคำสอนจากบรรพบุรุษ เผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างแก่สังคม

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้