ผู้เขียน: ทรงสุดา ยอดมณี (สุวิชา), คุณหญิง
ตะวันส่องหล้า

คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี โชคดีมีโอกาสได้เข้าเฝ้าและตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หลายครั้งตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา จึงได้ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร ตลอดจนพระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองค์ นอกจากนี้ คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ยังมีความสามารถในการบรรยายด้วยภาษาที่สละสลวยชวนอ่าน ทำให้เรื่องที่เขียนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

วันที่เผยแพร่ : May 29, 2020
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
จำนวนหน้า : 327
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
9786161817176
245 a : Title
ตะวันส่องหล้า
260 b : Name of publisher
อมรินทร์
260 c : Date of publication
2017
300 a : Total pages
327
520 a : Description
คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี โชคดีมีโอกาสได้เข้าเฝ้าและตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หลายครั้งตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา จึงได้ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร ตลอดจนพระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองค์ นอกจากนี้ คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ยังมีความสามารถในการบรรยายด้วยภาษาที่สละสลวยชวนอ่าน ทำให้เรื่องที่เขียนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้