ผู้เขียน: พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
วิถีแห่งธรรมราชย์ ศาสตร์แห่งพระราชา

หนังสือ "วิถีแห่งธรรมราชย์ ศาสตร์แห่งพระราชา" เล่มนี้ เกิดจากการรวบรวมปาฐกถาธรรมเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แสดงไว้ต่างกรรมต่างวาระ มีเรื่องรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชผู้สู้รบกับความยากจนของประชาชน พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ 9 และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเตือนพสกนิกรชาวไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน อย่างหาที่สุดมิได้ และช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานต่อไป เพื่อความพัฒนาสถาพรของประเทศไทยตลอดกาล

วันที่เผยแพร่ : Apr 29, 2020
สำนักพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 160
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
9786169109860
245 a : Title
วิถีแห่งธรรมราชย์ ศาสตร์แห่งพระราชา
260 c : Date of publication
1/2017
300 a : Total pages
160
520 a : Description
หนังสือ "วิถีแห่งธรรมราชย์ ศาสตร์แห่งพระราชา" เล่มนี้ เกิดจากการรวบรวมปาฐกถาธรรมเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แสดงไว้ต่างกรรมต่างวาระ มีเรื่องรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชผู้สู้รบกับความยากจนของประชาชน พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ 9 และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเตือนพสกนิกรชาวไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน อย่างหาที่สุดมิได้ และช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานต่อไป เพื่อความพัฒนาสถาพรของประเทศไทยตลอดกาล

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้