ผู้เขียน: XIn Feng (ผู้แต่งคนเดียวกันกับเรื่อง The Strongest System)
A Valiant Life (彪悍的人生) ตอนที่ 1-600

ไฟล์ pdf
ผมชื่อหลินฟ่าน เพราะผมมีสารานุกรมสุดเทพ ทุกอย่างเลยเป็นกลายเป็น
เรื่องกล้วยๆ ในการแข่งขันสาหรับเหล่าเกรียนที่ถูกจัดขึน้ เป็นครัง้ แรก ผู้เข้าแข่งขันทัง้ หมด ต่างพ่ายแพ้
ฝูงชนถาม : พี่ชาย ทาไมคุณเกรียนจัง
หลินฟ่านตอบ : แต่ผมไม่เคยเกรียน

วันที่เผยแพร่ : Jan 21, 2020
สำนักพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 7654
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

245 a : Title
A Valiant Life (彪悍的人生) ตอนที่ 1-600
300 a : Total pages
7654
520 a : Description
ไฟล์ pdf ผมชื่อหลินฟ่าน เพราะผมมีสารานุกรมสุดเทพ ทุกอย่างเลยเป็นกลายเป็น เรื่องกล้วยๆ ในการแข่งขันสาหรับเหล่าเกรียนที่ถูกจัดขึน้ เป็นครัง้ แรก ผู้เข้าแข่งขันทัง้ หมด ต่างพ่ายแพ้ ฝูงชนถาม : พี่ชาย ทาไมคุณเกรียนจัง หลินฟ่านตอบ : แต่ผมไม่เคยเกรียน

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้