ผู้เขียน: กิตติ โล่ห์เพชรัตน์
ดนตรี กีฬา ศิลปะ พ่อหลวงของแผ่นดิน

ปีหนึ่งมี 365 วัน ในวันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง คนเราจะทำอะไรได้สักเท่าไหร่ แต่สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรง ทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง อย่างไม่น่าเชื่อว่าบุคคลคนหนึ่ง จะกระทำได้มากมาย และดีเยี่ยมได้ถึงขนาดนี้ พระองค์ทรงมีความเพียรและความอดทนอย่างสูง ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเรียนรู้ และฝึกฝนอย่างเต็มกำลัง จึงทำให้ทรงเพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แขนงใดก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หันอกจากจะมี พระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศไทยอย่างล้นเหลือแล้ว พระองค์ยังทรงมีความเป็นเลิศทางด้านงานช่าง งานศิลป์ในทุกแขนงสาขา ทั้งด้านดนตรี ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ หัตถศิลป์ จิตรกรรม พระองค์ทรงทศพิธราชธรรม ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทรงมีพระคุณูปการอย่างล้นเหลือ ทรงเป็นธรรมราชา ทรงเป็นยอดกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายทั้งปวง

วันที่เผยแพร่ : Jan 20, 2020
สำนักพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 248
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-616-8022-87-0
245 a : Title
ดนตรี กีฬา ศิลปะ พ่อหลวงของแผ่นดิน
260 b : Name of publisher
ก้าวแรก พับลิชชิ่ง, สนพ.
260 c : Date of publication
2560
300 a : Total pages
248
520 a : Description
ปีหนึ่งมี 365 วัน ในวันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง คนเราจะทำอะไรได้สักเท่าไหร่ แต่สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรง ทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง อย่างไม่น่าเชื่อว่าบุคคลคนหนึ่ง จะกระทำได้มากมาย และดีเยี่ยมได้ถึงขนาดนี้ พระองค์ทรงมีความเพียรและความอดทนอย่างสูง ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเรียนรู้ และฝึกฝนอย่างเต็มกำลัง จึงทำให้ทรงเพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แขนงใดก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หันอกจากจะมี พระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศไทยอย่างล้นเหลือแล้ว พระองค์ยังทรงมีความเป็นเลิศทางด้านงานช่าง งานศิลป์ในทุกแขนงสาขา ทั้งด้านดนตรี ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ หัตถศิลป์ จิตรกรรม พระองค์ทรงทศพิธราชธรรม ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทรงมีพระคุณูปการอย่างล้นเหลือ ทรงเป็นธรรมราชา ทรงเป็นยอดกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายทั้งปวง

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้