ผู้เขียน: บุญมี พวงเพชร, กองบรรณาธิการ ธิงค์ บียอนด์ ธรรมะ
The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง เพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิตอย่างแท้จริง ฉบับน้อมรำลึก

"The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง เพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิตอย่างแท้จริง ฉบับน้อมรำลึก" เล่มนี้ ได้ถ่ายทอดความรัก ความเมตตา ร้อยเรียงผ่านคำสอนของพ่อ "พ่อหลวงของปวงชาวไทย" ที่นอกจากจะสื่อผ่านพระราชจริยวัตรอันงดงามที่ทรงเสียสละเพื่อลูกทั้งปวงแล้ว พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสในวาระกาลต่างๆ ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้เป็นดั่งพ่อหลวงของปวงชาวไทย พระราชทานแก่พสกนิกรของพระองค์ ล้วนเป็นเสมือนสื่อใจมั่นว่า พ่อคนนี้ไม่เคยละทิ้งลูกไปไหน หากแต่เฝ้าดูด้วยความห่วงใย หวังใจว่าลูกทุกคนที่อยู่ในบ้านจะได้พบพานแต่ความสุข

วันที่เผยแพร่ : Jan 20, 2020
สำนักพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 192
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-616-236-888-2
245 a : Title
The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง เพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิตอย่างแท้จริง ฉบับน้อมรำลึก
260 b : Name of publisher
บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด
300 a : Total pages
192
520 a : Description
"The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง เพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิตอย่างแท้จริง ฉบับน้อมรำลึก" เล่มนี้ ได้ถ่ายทอดความรัก ความเมตตา ร้อยเรียงผ่านคำสอนของพ่อ "พ่อหลวงของปวงชาวไทย" ที่นอกจากจะสื่อผ่านพระราชจริยวัตรอันงดงามที่ทรงเสียสละเพื่อลูกทั้งปวงแล้ว พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสในวาระกาลต่างๆ ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้เป็นดั่งพ่อหลวงของปวงชาวไทย พระราชทานแก่พสกนิกรของพระองค์ ล้วนเป็นเสมือนสื่อใจมั่นว่า พ่อคนนี้ไม่เคยละทิ้งลูกไปไหน หากแต่เฝ้าดูด้วยความห่วงใย หวังใจว่าลูกทุกคนที่อยู่ในบ้านจะได้พบพานแต่ความสุข

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้