ผู้เขียน: วันชัย ด้วงพันธุ์
งานของพ่อ

หนังสือ "งานของพ่อ" เล่มนี้ กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงทุ่มเทเพื่อราษฎรชาวไทยตลอดรัชกาลของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็น พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านการแพทย์ ซึ่งทุกพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงตรากตรำนั้น เป็นพระมหากรุณาธิคุณของแผ่นดินไทยหาที่สุดมิได้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้ใช้ศึกษาและเป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาความรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านสืบต่อไป

วันที่เผยแพร่ : Jan 20, 2020
สำนักพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 136
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-616-232-167-2
245 a : Title
งานของพ่อ
260 b : Name of publisher
บีเวล พับลิชชิ่ง
260 c : Date of publication
2559
300 a : Total pages
136
520 a : Description
หนังสือ "งานของพ่อ" เล่มนี้ กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงทุ่มเทเพื่อราษฎรชาวไทยตลอดรัชกาลของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็น พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านการแพทย์ ซึ่งทุกพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงตรากตรำนั้น เป็นพระมหากรุณาธิคุณของแผ่นดินไทยหาที่สุดมิได้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้ใช้ศึกษาและเป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาความรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านสืบต่อไป

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้