ผู้เขียน: โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมส
เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว

"เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว" เล่มนี้ ถ่ายทอดมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อในหลวงของเราไว้อย่างน่าสนใจและชวนคิดตาม คนไทยส่วนใหญ่มักคิดว่าชาวต่างชาติไม่มีความเข้าใจและชื่นชมพระมหากษัตริย์ไทยมากนัก แต่ท่านจะต้องแปลกใจมากที่มีชาวต่างชาติบางคนเข้าใจแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงดำเนินชีวิต และเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่พระองค์กำลังทรงสื่อสารให้พสกนิกรของพระองค์ได้รับทราบได้ดีกว่าคนไทย โดยถัวเฉลี่ยเสียอีก เป็นไปได้หรือไม่ว่าข้อมูลข่าวสารของพระองค์ที่คนไทยสามารถรับทราบได้นั้นอยู่ในวงจำกัด เป็นไปได้หรือไม่ว่าคนไทยได้รับการอบรมสั่งสอนตั้งแต่เกิดให้สดุดีและสรรเสริญพระองค์ แทนที่จะเป็นการเรียนรูจากพระองค์ มีความไม่ถูกต้องในระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือไม่ หนังสือเล่มนี้จะเปิดตาของท่านให้สว่างและได้รับทราบเรื่องราวดังกล่าวโดยที่ท่านไม่สามารถจะหาอ่านได้จากหนังสือเล่มอื่น

วันที่เผยแพร่ : Jan 20, 2020
สำนักพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 160
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-974-7628-71-5
245 a : Title
เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว
260 b : Name of publisher
Interspa-Publications Co., Ltd., Chiang Mai
260 c : Date of publication
กันยายน 2550
300 a : Total pages
160
520 a : Description
"เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว" เล่มนี้ ถ่ายทอดมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อในหลวงของเราไว้อย่างน่าสนใจและชวนคิดตาม คนไทยส่วนใหญ่มักคิดว่าชาวต่างชาติไม่มีความเข้าใจและชื่นชมพระมหากษัตริย์ไทยมากนัก แต่ท่านจะต้องแปลกใจมากที่มีชาวต่างชาติบางคนเข้าใจแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงดำเนินชีวิต และเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่พระองค์กำลังทรงสื่อสารให้พสกนิกรของพระองค์ได้รับทราบได้ดีกว่าคนไทย โดยถัวเฉลี่ยเสียอีก เป็นไปได้หรือไม่ว่าข้อมูลข่าวสารของพระองค์ที่คนไทยสามารถรับทราบได้นั้นอยู่ในวงจำกัด เป็นไปได้หรือไม่ว่าคนไทยได้รับการอบรมสั่งสอนตั้งแต่เกิดให้สดุดีและสรรเสริญพระองค์ แทนที่จะเป็นการเรียนรูจากพระองค์ มีความไม่ถูกต้องในระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือไม่ หนังสือเล่มนี้จะเปิดตาของท่านให้สว่างและได้รับทราบเรื่องราวดังกล่าวโดยที่ท่านไม่สามารถจะหาอ่านได้จากหนังสือเล่มอื่น

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้