ผู้เขียน: ปราโมทย์ ไม้กลัด
การทรงงานของพ่อในความทรงจำ

ตลอดชีวิตการทำงานรับราชการของผมได้ซึมซับรับทราบ ได้เห็นภาพการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดอย่างใกล้ชิด
ในขณะที่ยังคงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง พระชนมพรรษาไม่สูงอย่างปัจจุบัน พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ทรงงานทุกคนทุกแห่งทั่วแผ่นดิน
จะใกล้ จะไกล ลำบากแค่ไหน ถนนหนทางเข้าไปไม่ถึง ภูเขาสูงชัน ป่ารกทึบ น้ำท่วมขัง แม้แต่การทรงงานท่ามกลางฝน ดึกดื่นค่อนคืน
พระองค์เสด็จฯ ไปด้วยพระเมตตา ไม่เคยย่อท้อและแสดงให้เห็นเลยว่าพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย ทรงให้ความสำคัญกับราษฎร

วันที่เผยแพร่ : Jan 20, 2020
สำนักพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 119
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-616-91128-0-8
245 a : Title
การทรงงานของพ่อในความทรงจำ
260 b : Name of publisher
สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
260 c : Date of publication
2555
300 a : Total pages
119
520 a : Description
ตลอดชีวิตการทำงานรับราชการของผมได้ซึมซับรับทราบ ได้เห็นภาพการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ยังคงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง พระชนมพรรษาไม่สูงอย่างปัจจุบัน พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ทรงงานทุกคนทุกแห่งทั่วแผ่นดิน จะใกล้ จะไกล ลำบากแค่ไหน ถนนหนทางเข้าไปไม่ถึง ภูเขาสูงชัน ป่ารกทึบ น้ำท่วมขัง แม้แต่การทรงงานท่ามกลางฝน ดึกดื่นค่อนคืน พระองค์เสด็จฯ ไปด้วยพระเมตตา ไม่เคยย่อท้อและแสดงให้เห็นเลยว่าพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย ทรงให้ความสำคัญกับราษฎร

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้