ผู้เขียน: ครูพี่เลี้ยงสำรวย ศรีวิเศษ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของเด็กชายชญานิน วิทยาพัฒนาพร

ความมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของ ด.ช. ชญานิน วิทยาพัฒนาพร ผู้เรียนชั้นอนุบาล 1/2 ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จากตัวละครในนิทาน เป็นแบบอย่างที่หล่อหลอมนำให้ผู้เรียนได้มีความพยายามในการทำงาน และรู้สึกสนุกสนานกับการทำงาน

วันที่เผยแพร่ : Apr 29, 2019
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : งานวิจัย
จำนวนหน้า : -
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

245 a : Title
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของเด็กชายชญานิน วิทยาพัฒนาพร
520 a : Description
ความมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของ ด.ช. ชญานิน วิทยาพัฒนาพร ผู้เรียนชั้นอนุบาล 1/2 ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จากตัวละครในนิทาน เป็นแบบอย่างที่หล่อหลอมนำให้ผู้เรียนได้มีความพยายามในการทำงาน และรู้สึกสนุกสนานกับการทำงาน

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้