ผู้เขียน: ม.มาโนช พรหมจรรย์
การส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์

การจัดการเรียนการสอนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 มีจำนวนนักเรียนกลุ่มวิจัย จำนวน 5 คน จากประชากรทั้งหมด 37 คน ทางผู้วิจัยได้จัดทำแบบทดสอบ และตัวอย่างการร่างภาพระบายสี และแบบฝึกความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการวาดภาพ และฝึกความคิดสร้างสรรค์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดั้งนั้น ผู้จัดทำงานวิจัยจึงหาค่าเปรียบเทียบก่อนและหลังการฝึกฝนการร่างภาพระบายสีของนักเรียน เพื่อเป็นข้อสรุปของงานวิจัยในครั้งนี้

วันที่เผยแพร่ : Apr 29, 2019
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : งานวิจัย
จำนวนหน้า : -
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

245 a : Title
การส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์
520 a : Description
การจัดการเรียนการสอนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 มีจำนวนนักเรียนกลุ่มวิจัย จำนวน 5 คน จากประชากรทั้งหมด 37 คน ทางผู้วิจัยได้จัดทำแบบทดสอบ และตัวอย่างการร่างภาพระบายสี และแบบฝึกความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการวาดภาพ และฝึกความคิดสร้างสรรค์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดั้งนั้น ผู้จัดทำงานวิจัยจึงหาค่าเปรียบเทียบก่อนและหลังการฝึกฝนการร่างภาพระบายสีของนักเรียน เพื่อเป็นข้อสรุปของงานวิจัยในครั้งนี้

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้