ผู้เขียน: ครูดวงเดือน อ่ำอินทร์
การเสริมแรงโดยการให้ความรักผู้เรียนที่ไม่ชอบปฏิบัติงานศิลปะ ของเด็กชายศักรินทร์ นุตตากุลพงศ์

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ของ เด็กชายศักรินทร์ นุตตากุลพงศ์ นักเรียนชั้น ม. 2/2 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ซึ่งป่วยเป็นโรคสารเคมีในสมองบกพร่อง

วันที่เผยแพร่ : Apr 29, 2019
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : งานวิจัย
จำนวนหน้า : -
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

245 a : Title
การเสริมแรงโดยการให้ความรักผู้เรียนที่ไม่ชอบปฏิบัติงานศิลปะ ของเด็กชายศักรินทร์ นุตตากุลพงศ์
520 a : Description
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ของ เด็กชายศักรินทร์ นุตตากุลพงศ์ นักเรียนชั้น ม. 2/2 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ซึ่งป่วยเป็นโรคสารเคมีในสมองบกพร่อง

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้