ผู้เขียน: มาสเตอร์ สมชาย แบมขุนทด
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำและการพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

งานวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกพื้นฐานการว่ายน้ำที่ถูกต้องและฝึกทักษะต่างๆในการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามแผนการจัดประสบการณ์โดยผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติจากสาระการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จากแผนการจัดประสบการณ์ หลักสูตรสถานศึกษา / หลักสูตรการจัดการศึกษาของโรงเรียน อัสสัมชัญระยอง

วันที่เผยแพร่ : Apr 29, 2019
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : งานวิจัย
จำนวนหน้า : -
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

245 a : Title
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำและการพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
520 a : Description
งานวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกพื้นฐานการว่ายน้ำที่ถูกต้องและฝึกทักษะต่างๆในการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามแผนการจัดประสบการณ์โดยผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติจากสาระการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จากแผนการจัดประสบการณ์ หลักสูตรสถานศึกษา / หลักสูตรการจัดการศึกษาของโรงเรียน อัสสัมชัญระยอง

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้