ผู้เขียน: ครูเยาวลักษณ์ บรรเทิงใจ
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

การฝึกทักษะการอ่าน โดยแบบฝึกการอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 กลุ่มที่มีปัญหาด้านการอ่านมีจำนวน 4 คน คือ ด.ช.จิรพงษ์ หฤษฎี ด.ช.ชุติวัติ ศรีนวล ด.ช.สิทธิเดช สัจวาจา ด.ช.นฤนารถ เอี่ยมพิทักษ์สกุล ซึ่งในทักษะการอ่านมีความจำเป็นต้องฝึกซ้ำๆทบทวนบ่อยๆ จึงจะใช้คล่องและถูกต้อง แม่นยำ การอ่านเป็นทักษะที่พึงประสงค์ของวิชาภาษาไทยและจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แต่การที่จะมีทักษะการอ่านที่คล่องแคล่วได้นั้นนักเรียนจะต้องสามารถอ่านสะกดคำ แจกลูกคำ และผันตัวอักษรได้ถูกต้อง สภาพปัญหาที่พบคือ การขาดประสิทธิภาพในการอ่านโดยเฉพาะการอ่านคล่องจะเป็นทักษะสำคัญในการเรียนวิชาต่างๆ และการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้น

วันที่เผยแพร่ : Apr 29, 2019
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : งานวิจัย
จำนวนหน้า : -
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

245 a : Title
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
520 a : Description
การฝึกทักษะการอ่าน โดยแบบฝึกการอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 กลุ่มที่มีปัญหาด้านการอ่านมีจำนวน 4 คน คือ ด.ช.จิรพงษ์ หฤษฎี ด.ช.ชุติวัติ ศรีนวล ด.ช.สิทธิเดช สัจวาจา ด.ช.นฤนารถ เอี่ยมพิทักษ์สกุล ซึ่งในทักษะการอ่านมีความจำเป็นต้องฝึกซ้ำๆทบทวนบ่อยๆ จึงจะใช้คล่องและถูกต้อง แม่นยำ การอ่านเป็นทักษะที่พึงประสงค์ของวิชาภาษาไทยและจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แต่การที่จะมีทักษะการอ่านที่คล่องแคล่วได้นั้นนักเรียนจะต้องสามารถอ่านสะกดคำ แจกลูกคำ และผันตัวอักษรได้ถูกต้อง สภาพปัญหาที่พบคือ การขาดประสิทธิภาพในการอ่านโดยเฉพาะการอ่านคล่องจะเป็นทักษะสำคัญในการเรียนวิชาต่างๆ และการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้น

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้