ผู้เขียน: สิริวูธ วงศโภชย์
จากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง

" สารคดีเรื่อง จากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง ของ สิริวธู วงศโภชย์ นอกจากสะท้อนสัมพันธภาพแห่งความรักระหว่าง ""ยาย"" อีสาน กับ ""หลาน"" ฝรั่ง ได้น่าประทับใจแล้ว ยังมุ่งเน้นคำสอนจากผู้ใหญ่ถึงเด็กตามอย่างวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม คือจากใจคุณยายผู้ผ่านโลกถึงหลานฝรั่งซึ่งกำเนิดลืมตามาดูโลกภายหลัง ในฐานะผู้ ""อาบน้ำร้อนมาก่อนเจ้า ข้าเข้าใจ"" หรือตามคำโบราณว่า ""เดินตามหลังผู้ใหญ่ หมาไม่กัด"" เพื่อให้ตระหนักในความเป็นคน หรือ ""มนุษย์"" ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น ""สัตว์ประเสริฐ""

สาระหลักของเรื่องนี้มุ่งสะท้อนให้เยาวชนรุ่นหลังมีความรัก และตระหนักในชาติกำเนิดและถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง ผ่านการดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่บรรพชนอีสานได้สั่งสอนหรือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา อันจะนำพาให้วิถีชีวิตมีความดีงามตามครรลองของคนอีสาน"

วันที่เผยแพร่ : Apr 11, 2019
สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น
หมวดหมู่ : วรรณกรรม
จำนวนหน้า : -
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-616-04-1152-8
040 a : หน่วยงานจัดทำต้นฉบับ
สำนักหอสมุดเบญญาลัย
041 a : ภาษา
ไทย
082 a : เลขหมวดหมู่ดิวอี้
390.09593
082 b : ชื่อหมวดหมู่ดิวอี้
300 - สังคมศาสตร์
100 a : ผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์
245 a : ชื่อเรื่อง
จากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง
250 a : ครั้งที่พิมพ์
1
260 b : สำนักพิมพ์
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น
260 c : ปีที่พิมพ์
2555
300 a : จำนวนแผ่นจบ
1
306 a : จำนวนชั่วโมง
4 ชั่วโมง 10 นาที
340 d : รูปแบบหนังสือเสียง
NCC only
500 a : ประเภทหนังสือ
อ่านเสริม
511 a : ผู้อ่าน/ผู้ให้เสียง
ทิพวรรณ ปานสูงเนิน, วรัญญา อ่วมสอาด
516 a : ขนาดไฟล์
120 MB
520 a : รายละเอียดโดยย่อ
" สารคดีเรื่อง จากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง ของ สิริวธู วงศโภชย์ นอกจากสะท้อนสัมพันธภาพแห่งความรักระหว่าง ""ยาย"" อีสาน กับ ""หลาน"" ฝรั่ง ได้น่าประทับใจแล้ว ยังมุ่งเน้นคำสอนจากผู้ใหญ่ถึงเด็กตามอย่างวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม คือจากใจคุณยายผู้ผ่านโลกถึงหลานฝรั่งซึ่งกำเนิดลืมตามาดูโลกภายหลัง ในฐานะผู้ ""อาบน้ำร้อนมาก่อนเจ้า ข้าเข้าใจ"" หรือตามคำโบราณว่า ""เดินตามหลังผู้ใหญ่ หมาไม่กัด"" เพื่อให้ตระหนักในความเป็นคน หรือ ""มนุษย์"" ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น ""สัตว์ประเสริฐ"" สาระหลักของเรื่องนี้มุ่งสะท้อนให้เยาวชนรุ่นหลังมีความรัก และตระหนักในชาติกำเนิดและถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง ผ่านการดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่บรรพชนอีสานได้สั่งสอนหรือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา อันจะนำพาให้วิถีชีวิตมีความดีงามตามครรลองของคนอีสาน"

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้