ผู้เขียน: เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
ปทานุกรมความตาย รวมคำศัพท์และความหมาย เพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบ

ปทานุกรมความตาย รวมคำศัพท์และความหมายที่คนไทยควรรู้ ทั้งมิติการแพทย์ วัฒนธรรม พุทธศาสนา รวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อการเตรียมตัวตายและช่วยเหลือผู้ป่วยระยะท้าย

วันที่เผยแพร่ : Jan 24, 2019
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : ปรัชญา
จำนวนหน้า : 129
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

245 a : Title
ปทานุกรมความตาย รวมคำศัพท์และความหมาย เพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบ
300 a : Total pages
129
520 a : Description
ปทานุกรมความตาย รวมคำศัพท์และความหมายที่คนไทยควรรู้ ทั้งมิติการแพทย์ วัฒนธรรม พุทธศาสนา รวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อการเตรียมตัวตายและช่วยเหลือผู้ป่วยระยะท้าย

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้