บทเรียนความตาย ๒๕๕๘ Death Lessons 2015

ตลอดปี 2558 มีการตายเกิดขึ้นมากมาย บ้างเป็นความตายของคนธรรมดา แต่ส่งผลกระเทือนใหญ่หลวง บ้างเป็นของคนมีชื่อเสียง ที่สะท้อนแง่มุมบางอย่างน่าสนใจ E-Book เล่มนี้หยิบยกหลากหลายแง่มุมการตายตลอดปีที่ผ่าน มาทบทวน ย้อนคิด และชวนคุยอีกครั้ง เพื่อเป็นอนุสติ เพิ่มพูนความเห็นและท่าทีอันสอดคล้องกับความจริงของชีวิต

วันที่เผยแพร่ : Jan 24, 2019
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : ปรัชญา
จำนวนหน้า : 74
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

245 a : Title
บทเรียนความตาย ๒๕๕๘ Death Lessons 2015
300 a : Total pages
74
520 a : Description
ตลอดปี 2558 มีการตายเกิดขึ้นมากมาย บ้างเป็นความตายของคนธรรมดา แต่ส่งผลกระเทือนใหญ่หลวง บ้างเป็นของคนมีชื่อเสียง ที่สะท้อนแง่มุมบางอย่างน่าสนใจ E-Book เล่มนี้หยิบยกหลากหลายแง่มุมการตายตลอดปีที่ผ่าน มาทบทวน ย้อนคิด และชวนคุยอีกครั้ง เพื่อเป็นอนุสติ เพิ่มพูนความเห็นและท่าทีอันสอดคล้องกับความจริงของชีวิต

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้