ทำไมฤา

คนในยุคนี้ สมัยนี้ต่างมีความสงสัยในเรื่องบุญ เรื่องการเข้าวัด เรื่องการสวดมนต์ ถูกถามอยู่เป็นประจำ เพื่อความสิ้นสงสัยในเรื่องคาจิตคาใจ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อจะได้นำไปตอบคำถามเมื่อถูกคนอื่นถาม จะได้ตอบถูก จึงเขียนเรื่องนี้ขึ้นมา คำตอบที่ดีกว่านี้ ถูกต้องกว่านี้น่าจะมีอีก แต่ว่าปัญหาก็คือปัญหา ความสงสัยก็คือ ความสงสัย แม้จะตอบให้หายข้อข้องใจได้ แต่ก็ได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น มีทางเดียวที่จะสิ้นสงสัยในเรื่องเหล่านี้ได้ ก็คือ ต้องลงมือปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ จนเกิดผลประจักษ์แจ้งในใจ จึงจะหมดข้อกังขาได้

วันที่เผยแพร่ : Jan 24, 2019
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : ปรัชญา
จำนวนหน้า : 57
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

245 a : Title
ทำไมฤา
300 a : Total pages
57
520 a : Description
คนในยุคนี้ สมัยนี้ต่างมีความสงสัยในเรื่องบุญ เรื่องการเข้าวัด เรื่องการสวดมนต์ ถูกถามอยู่เป็นประจำ เพื่อความสิ้นสงสัยในเรื่องคาจิตคาใจ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อจะได้นำไปตอบคำถามเมื่อถูกคนอื่นถาม จะได้ตอบถูก จึงเขียนเรื่องนี้ขึ้นมา คำตอบที่ดีกว่านี้ ถูกต้องกว่านี้น่าจะมีอีก แต่ว่าปัญหาก็คือปัญหา ความสงสัยก็คือ ความสงสัย แม้จะตอบให้หายข้อข้องใจได้ แต่ก็ได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น มีทางเดียวที่จะสิ้นสงสัยในเรื่องเหล่านี้ได้ ก็คือ ต้องลงมือปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ จนเกิดผลประจักษ์แจ้งในใจ จึงจะหมดข้อกังขาได้

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้