ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล
ของขวัญแห่งชีวิต

“ของขวัญแห่งชีวิต” เป็นหัวข้อบรรยายที่ข้าพเจ้าได้รับอาราธนาจากชมรมกัลยาณธรรมในงานแสดงธรรมและปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๒๔ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ศกนี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ ฯ ต่อมาชมรมกัลยาณธรรมเห็นว่าการบรรยายดังกล่าวมีประโยชน์ น่าพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าจึงได้ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะแก่การจัดพิมพ์

วันที่เผยแพร่ : Jan 24, 2019
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : ปรัชญา
จำนวนหน้า : 66
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

245 a : Title
ของขวัญแห่งชีวิต
300 a : Total pages
66
520 a : Description
“ของขวัญแห่งชีวิต” เป็นหัวข้อบรรยายที่ข้าพเจ้าได้รับอาราธนาจากชมรมกัลยาณธรรมในงานแสดงธรรมและปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๒๔ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ศกนี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ ฯ ต่อมาชมรมกัลยาณธรรมเห็นว่าการบรรยายดังกล่าวมีประโยชน์ น่าพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าจึงได้ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะแก่การจัดพิมพ์

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้