ข่าวประชาสัมพันธ์

รับบริจาคหนังสือ Share For​ the​ Blind
created by Benyalai Admin

Benyalai Admin

รับบริจาคหนังสือ Share For​ the​ Blind

สำนักหอสมุด​เบญญา​ลัย​รับบริจาคหนังสือ​ เพื่อนำมาเป็นต้นฉบับในการผลิตสื่อหนังสือเสียง​ หนังสืออักษรเบรลล์​ สำหรับคนตาบอด(รับทั้งหนังสือเก่าและหนังสือใหม่)​ ประเภทหนังสือ

03 July 2020