ข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้คอมพิวเตอร์ของคนตาบอด
created by Benyalai Admin1

Benyalai Admin1

การใช้คอมพิวเตอร์ของคนตาบอด

            เทคโนโลยีการเข้าถึงสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถเข้าใจถึงข้อมูลสารสนเทศจากผู้นำเสนอได้ ก่อนอื่นคงต้องมาดูกันก่อนว่าคนตาบอดสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์กันได้อย่างไร คนทั่วไปส่วนให..

08 September 2020

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac-OS ร่วมกับ Voice Over สำหรับคนพิการทางการเห็น รุ่นที่ 2
created by Benyalai Admin1

Benyalai Admin1

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac-OS ร่วมกับ Voice Over สำหรับ..

เมื่อวันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac-OS ร่วมกับ Voice Over สำหรับคนพิการทางการเห็น รุ่นที่ 2  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักหอสมุด..

31 August 2020