DAISY: สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วรรณคดีวิจักษ์ ม.1
  PDF Print E-mail
ชื่อหนังสือ:      สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วรรณคดีวิจักษ์ ม.1
หมวดหมู่:      ภาษาศาสตร์
รหัสหนังสือ:      943
ผู้ผลิต:      ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด
ISBN:      974-249430-4
Publisher:      กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนหน้า:      165
Owner Name:      Sarunya
Owner Email:      asarunyak@gmail.com
Language:      Not specified
การจัดอันดับ:      0 
รูปภาพ:      no-img_eng.png
เพิ่มในรายการ:     
คำอธิบาย:     

หัวเรื่อง : ภาษาไทย, หนังสือเรียน

ระดับชั้น : ม.1

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครั้งที่พิมพ์ : 1

ปีพิมพ์ : 2550

เล่มจบ : 2

หน้าเบรลล์ : 260

Book owner:      asarunyak

ความคิดเห็น


Please past text to modal