ยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมห้องสมุดเบญญาลัย

คลังปัญญา เสริมความเก่ง แน่นความรู้ ก้าวสู่อาเซียน กับสื่อในรูปแบบต่างๆทั้ง E-Braille, DAISY, วีดิทัศน์ ฯลฯ ซึ่งจะตามมาในอนาคต