ตาบอด ! รักษาได้หรือไม่ ?

ความหวังของญาติหรือคนตาบอด คือ จะสามารถรักษาด้วยวิธีใดๆให้กลับมามองเห็นได้หรือไม่ มีวิธีการประเมินที่พอจะบอกได้หรือไม่ว่าตานั้นยังมีความหวังหรือไม่ ผ่าตัดเปลี่ยนใหม่ได้หรือไม่ ทั้งหมดขึ้นกับความรุนแรงของตาบอดหรือเพียงสายตาเลือนราง และสาเหตุที่เป็น  สาเหตุตาบอดหรือสายตาเลือนรางที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาได้ เช่น ตาเล็กหรือฝ่อตั้งแต่กำเนิด ต้อหินระยะรุนแรง และตาบอดจากอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง  ส่วนปัญหาตาบอดหรือสายตาเลือนรางที่พบบ่อยและอาจรักษาให้หายได้เช่น โรคต้อกระจก โรคจอประสาทตาลอก หรือระดับสายตาผิดปกติ เป็นต้น 

ดาวโหลดเอกสาร