รูปภาพหัวข้อบทความเรื่องงานของเว็บแอดมิน นายธนกิจ เขียวสอนทอง ผู้เขียน

สวัสดีครับ ผมชื่อ นายธนกิจ  เขียวสอนทอง เป็นพนักงานเว็บแอดมิน  ประจำที่สำนักหอสมุดเบญญาลัย
          งานของเว็บแอดมิน เป็นงานบริการด้านเทคโนโลยี และสื่อสารสนเทศ สร้างและออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้บริการออนไลน์กับคนตาบอด และคนปกติ เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านคนตาบอด ประวัติความเป็นมา ของสำนักหอสมุดเบญญาลัย
          นอกจากนั้นยังได้ให้บริการสื่อการเรียนรู้ประเภทอักษรเบรลล์ และสื่อเดซี ให้กับคนตาบอดได้ดาวน์โหลดไปศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเอง
          เว็บไซต์สำนักหอสมุดเบญญาลัย นอกจากให้บริการสื่อแก่คนตาบอดแล้วนั้น คนปกติเราก็มีให้บริการโดยการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเบญญาลัย คือ มาร่วมเป็นจิตอาสา อ่านหนังสือเสียง พิมพ์หนังสือเบรลล์ บริจาคสมทบทุนจัดซื้อหนังสือ กระดาษพิมพ์เบรลล์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
          เรายังให้บริการด้านเทคนิคแก่พนักงาน และคนตาบอดที่เข้ามารับบริการ ส่วนมากคนตาบอดจะเข้ามาขอรับบริการด้าน อุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์ไม่มีโปรแกรมอ่านหน้าจอ โน๊ตบุคมีปัญหา เราก็จะทำการแก้ไข และแนะนำวิธีใช้งานแก่ผู้ใช้
          ด้านเว็บไซต์ที่ใช้งานนั้น เราได้มุ่งพัฒนาโดยเน้นที่การเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ซึ่งได้พัฒนาตามหลัก Web Content Accessibility Guideline (WCAT 2.0 ) และมีส่วนงานต่างๆที่เข้ามารับผิดชอบคือผู้ที่รับผิดชอบส่วนต่างๆ สามารถนำข้อมูลหนังสือ สื่อต่างๆขึ้นบนเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องพึ่งแอดมิน และลดขั้นตอนการทำงาน
          นอกจากเว็บไซต์สำนักหอสมุดเบญญาลัยแล้ว เรายังดูแลเว็บไซต์ของมูลนิธิธรรมิกชนอีก 18 เว็บไซต์ โดยเราจะเป็นคนออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน และให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหากับแอดมินแต่ละสาขาที่ดูแลเว็บไซต์นั้นๆ เพื่อให้แอดมินสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

เรายังได้ออกแบบระบบฐานข้อมูลการผลิตสื่อของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับผลิตสื่อ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการผลิต และเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ
          นอกจากนี้เรายังได้วางแผนการจัดอบรมด้านการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้พนักงานสามารถ เรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา การนำข้อมูลขึ้นเว็บ การตกแต่งเว็บไซต์ให้สวยงานน่าสนใจ และการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามหลักการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับทุกคน

          ในนามตัวแทนของสำนักหอสมุดเบญญาลัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเว็บตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริหารฯ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ผู้รับบริการ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดงความคิดเห็นและแนะนำให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์ให้เป็นห้องสมุดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เราจะมุ่งพัฒนาระบบการให้บริการความรู้สำหรับคนตาบอดให้เป็นไปตามคำที่ว่า ไม่ว่าคนตาบอดจะอยู่ที่ไหน ไม่มีสิ่งใดที่จะมาปิดกั้นการเรียนรู้ของพวกเขาได้